07 Momssystemet

07 Momssystemet

Hvis du skal være god til at budgettere i Ø90 er du nødt til at forstå hvordan moms påvirker et budget, samt hvordan Ø90 automatisk udregner momsen. Det viser jeg i filmen her.