12 Anlægskartotek del 1 af 3

12 Anlægskartotek del 1 af 3

Anlægskartoteket i Ø90 rummer mange nyttige funktioner. I den første film ud af tre lærer du detn grundlæggende brug af anlægskartoteket samt følgende emner:

Indsæt anlægsaktiv i primo balance

Afskrivning

Opskrivning

Nedskrivning


I del to og 3 vil jeg gennemgå køb og salg af anlægsaktiver.